Política de privacitat

1.    INFORMACIÓ CORPORATIVA
 
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), l’informa que és titular dels llocs web: http://botiga.artesansenxarxa.com/ d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) amb CIF/NIF: A63566111 i Registre Mercantil de Barcelona, Tom: 36948. Full: B292734. Secció General Full/Dup: 8/57. Inscripció: 1 i domicili social: CL ARAGÓ, 390, ÀTIC 12. Codi Postal: 08013. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@artesansenxarxa.com.
 
2.    USUARI  I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
 
La navegació per, accés a i ús de llocs web d'EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina d'EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web d'EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.
 
A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).
 
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la Web i d'aquesta política de privacitat.
 
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web.
 
3.    POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
 
EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços.

EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.
 
EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 
L'accés a la web: http://botiga.artesansenxarxa.com/ no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
 
EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.
 
4.    PUBLICITAT
 
La Web: http://botiga.artesansenxarxa.com/ podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.
EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
 
 
 
 
 
 
 
5.    MODIFICACIONS
 
EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.
 
6.    RESERVA DE COOKIES
 
EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE)  informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web d'EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) no és preceptiva la instal·lació de cookies.
 
L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 
7.    PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL
 
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça; CL ARAGÓ, 390, ÀTIC 12. Codi Postal: 08013. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
 
8.    PROPIETAT INTEL·LECTUAL
 
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE). Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit d'EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE)
 
Així mateix, EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.
 
9.    ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
 
La relació entre l’usuari i EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i EMPRENJUNT, S.A. (ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE), els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA.

 


x

El producte s'ha afegit correctament a la seva comanda

Continuar comprant
Finalitzar compra
x

huston we have a problem

« Continuar comprant